Šperos.lt > Kita > Sportas > Sporto konspektai
Sporto konspektai

(23 darbai)

Aerobinės ištvermės fiziologiniai pagrindaiIštvermės lavinimo fiziologijos pagrindai. Fizinio darbo bioenergetikos pagrindai. Aerobinės ištvermės fiziologija. Raumeniniai aerobinę ištvermę nulemiantys faktoriai. Vegetaciniai aerobinę ištvermę nulemiantys faktoriai. Centriniai nerviniai aerobinę ištvermę nulemiantys faktoriai. Fizinio darbo bioenergetikos pagrindai. Ištvermės lavinimo fiziologiniai pagrindai. Moterų sportinės treniruotės fiziologiniai ypatumai. Skaityti daugiau
Bokso istorijaBokso istorija. Kumštynės – bokso pirmtakas. Kumštynės viduramžiais. Bokso atgimimas. Brautono taisyklės. Kvinsberio taisyklės. Olimpinės žaidynės. Skaityti daugiau
Dopingas (2)Dopingo apibrėžimas. Kodėl dopingas draudžiamas? Etinės priežastys. Medicininės priežastys. Dopingo preparatai. Stimuliatoriai. Kas tai yra? Kodėl sportininkai juos vartoja? Galima stimuliatorių žala. Kiti galimi žalingi poveikiai. Dar turėtumėte žinoti! Amfetaminas. Kokainas. Kofeinas. Efedrinas, propanolaminas. Narkotiniai analgetikai. Kas tai yra? Kodėl sportininkai juos vartoja? Potenciali sveikatai pavojų kelianti žala. Anaboliniai preparatai - androgeniniai anaboliniai steroidai. Kas tai yra? Kodėl sportininkai juos vartoja? Pagrindiniai žalingi poveikiai. Žalingi poveikiai vyrai. Žalingi poveikiai moterims. Išvaizda ir forma. Skaityti daugiau
Klasikinio šokio pamokos aprašymasĮvadas. Judesiai prie atramos. Plie. Battement Tendu Simple. Battement Tendu Jete. Ronds de Jambe par Terre. Battemant Fondu. Battement frappe. Battement developpe. Grand battement jete. Pratimai salės viduryje. Battement tendu simple. Rond de jambe par terre en tournant. Temps leve saute. Pas eschappe. Pas assemble. Skaityti daugiau
Kovos menaiWu Shu. Gong fu. Dziudo. Capoeira. Karate. Aikido. Ninjutsu. Muai Tai. Won Hwa Do. Wing Chun. Skaityti daugiau
Kūno kultūra (10)Kultūros ir kūno kultūros samprata. Šalkausko požiūris į fizinį lavinimą. Kūno kultūra kaip sudėtinė individo ir visuomenės kultūros dalis. Vydūno sveikatos filosofija. Kūno Kultūros ir sporto funkcijos. Kūno kultūros ir sporto vertybiniai aspektai. Sportas ir olimpizmas. Judamasis aparatas, jo funkcijos ir pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Kaulai. Jų sudėtis ir pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Raumenys, jų sudėtis, funkcijos ir pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Kvėpavimo sistema, funkcijos ir pokyčiai. Kraujas, jo sudėtis, funkcijos ir pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Kaip įvertinti kvėpavimu ir širdies kraujagyslių sistemų funkcinį stovį? Išvardinkite hipokinezės rūšis ir jų atsiradimo priežastis. Apibūdinkite hipokinezės poveikį širdies kraujagyslių sistemai. Apibūdinkite jėgos ugdymo pasikartojančių pastangų metodą Jėga, Greitumas, Lankstumas, Vikrumas). Išvardinkite ir apibūdinkite ištvermės ugdymo metodus. Apskaičiuokite savo aerobines intensyvumo zonos PD ribas (viršutinę, apatinę). Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindinius sveikos gyvensenos principus. Apskaičiuokite ir įvertinkite savo KMI. Apibūdinkite pagrindines maisto medžiagas ir jų reikšmes žmogaus organizmui. Apibūdinkite asmens higieną. Skaityti daugiau
Kūno kultūra (12)Kūno kultūra ir žmogaus organizmo gyvybinė veikla. Aprūpinimo sistemos. Kraujas, jo sudėtis, funkcijos ir pokyčiai fizinio krūvio metu. Širdis. Nervų sistema. Sveika gyvensena. Hipokinezė ir fizinė treniruotė. Kūno masės indeksas. Greitumas. Lankstumas. Vikrumas. Kūno kultūra ir fizinė savybė. Kvėpavimo sistema. Širdies kraujagyslių sistema. Skaityti daugiau
Kūno kultūra (4)Kūno kultūros samprata, jos paskirtis ir funkcijos. Kūno kultūros vertybiniai ir veiklos aspektai. Kaip įvertinti kvėpavimo ir širdies kraujagyslių sistemų funkcinį pajėgumą? Kaip nustatyti treniruotės programą Aerobinė treniruotė Judinamasis aparatas, jo sudėtis, funkcijos ir pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Veiksniai, sąlygojantys žmogaus sveikatą (sveikos gyvensenos principai). Skaityti daugiau
Kūno kultūra (9)Kultūros ir kūno kultūros samprata. Šalkauskio požiūris. Vydūno sveikatos filosofija. Kūno kultūros ir sporto funkcijos. Kūno kultūros ir sporto vertybės. Olimpizmas. Judamasis aparatas. Kaulai. Raumenys. Kvėpavimo sistemos funkcijos. Kraujas. Kvėpavimo sistema. Hipokinezė. Hipokinezės poveikis sveikatai. 3 jėgos ugdymo metodai. Ištvermės ugdymo metodai. Kaip nustatyti aerobinės treniruotės intensyvumą. Išvardinti ir apibūdinti sveikos gyvensenos principus. Išvardinti ir apibūdinti sveikos mitybos principus. Kūno masės indeksas. Apibūdinti pagrindines maisto medžiagas ir jų reikšmę organizmui. Apibūdinkite asmens higieną. Skaityti daugiau
Kūno kultūros ir sporto istorijaPaskaitų medžiaga apie kūno kultūros atsiradimo, kūrimosi ir vystymosi dėsningumus atskirais visuomenės vystymosi etapais, kūno kultūros ištakos (kūno kultūra pirmykštėje bendruomeninėje santvarkoje), kūno kultūra Senovės Rytų šalyse, kūno kultūra Graikijoje, kūno kultūra viduramžiais, kūno kultūra Naujaisiais laikais, kūno kultūra naujaisiais laikais, kapitalistinių šalių kūno kultūra, šiuolaikinio sporto formavimasis pasaulyje XIX amžiaus antroje pusėje, olimpinis sąjūdis. Skaityti daugiau
Kūno kultūros ir sporto istorija (2)Kūno kultūros ir sporto istorijos dalykai, uždaviniai. Kūno kultūros periodizacija. Kūno kultūros ir sporto istorijos šaltiniai. Metodologija. Kūno kultūra pirmykštėje bendruomenėje. Kūno kultūra Senovės Rytų šalyse. Kūno kultūra Graikijoje. Olimpijos žaidynės. Riterių kūno kultūros sistema. Kūno kultūra kapitalizmo laikotarpiu. Kūno kultūra naujaisiais laikais. Šiuolaikinio sporto formavimasis pasaulyje XIX amžiaus antroje pusėje. Olimpinis sąjūdis. Kūno kultūra ir sportas Lietuvos Respublikoje (1918 - 1940). Sporto organizacijos ir klubai Lietuvoje 1919 – 1940 metais, žymesni klubų sportininkai ir sporto veikėjai. Kūno kultūra ir sportas okupuotoje Lietuvoje. Kūno kultūros rūmai. Įsteigimas ir veikla. "Sporūta". VKKŽ. Tautinės fizinio lavinimo kūrėjai A. Jurgelionis, V. Augustauskas, jų mokslinė veikla. Vytautas Augustauskas-Augustaitis: pedagogas, mokslininkas, sporto organizatorius. Aukštieji kūno kultūros kursai. Įsteigimas ir veikla. Lietuvos sportininkų debiutas olimpinėse žaidynėse 1924 – 1940 ir 1952 - 1988. Lietuvos sportininkų laimėjimai olimpinėse žaidynėse, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Kūno kultūra ir sportas Lietuvoje pokario laikotarpiu (1945 - 1960). Lietuvos kūno kultūros akademija. Įsteigimas ir veikla. Žiniasklaida, Sporto periodika, atkūrus nepriklausomybę 1990 metais. Lietuvos studentų asociacijos veikla (1990 - 2005). SELL žaidynės. Skaityti daugiau
Kūno kultūros teorija (5)Fizinės treniruotės pagrindai. Pagrindiniai sveikos gyvensenos komponentai ir fizinio aktyvumo normos. Fizinė treniruotė, jos apimtis (treniruotės krūvis) ir intensyvumas. Fizinio rengimo uždaviniai ir priemonės. Techninio, taktinio, teorinio, psichologinio rengimo uždaviniai. Jėgos fizinė ypatybė, jos ugdymo metodai ir priemonės. Greitumo, lankstumo, vikrumo fizinės ypatybės, jų ugdymo priemonės. Ištvermės fizinė ypatybė, jos ugdymo metodų grupės, metodai ir priemonės. Sveikos gyvensenos pagrindai. Kaip priklauso sveikata nuo žmogaus galių ir jį supančios aplinkos? Kokios yra svarbiausios rizikos veiksnių grupės, turinčios įtakos sveikatai? Kokie yra pagrindiniai sveikos mitybos principai? Kaip vertinate savo kūno masės indeksą? Kokia cholesterolio ir lecitino įtaka sveikatai? Nuo ko priklauso paros energijos poreikis? Kokią reikšmę žmogaus sveikatai turi baltymai? Kokiu būdu nikotinas patenka į žmogaus organizmą? Kada atsiranda fizinė priklausomybė nuo alkoholio? Kuriuos organus ir sistemas labiausiai pažeidžia alkoholis? Fizinis aktyvumas-sveikatos stiprinimo priemonė. Judesys. Žmogaus judėjimo aparatas ir jo nuolatinio aktyvumo poveikio sveikatai samprata. Žmogaus sistemingo fizinio aktyvumo įtaka jo širdies-kraujagyslių sistemos funkciniam stoviui. Ilgalaikės fizinės treniruotės įtaka žmogaus išorinio kvėpavimo sistemai. Kaip įtakoja sistemingas fizinis aktyvumas pagrindinius sveikatos rizikos faktorius (veiksnius)? Sistemingo fizinio aktyvumo įtaka žmogaus judėjimo aparatui ir organizmo medžiagų apykaitai. Fizinės saviugdos pagrindai. Apibūdinti testus, kuriais nustatomas širdies-kraujagyslių sistemos treniruotumas? Kaip apskaičiuoti optimalų kūno svorį? Kaip nustatyti aerobines treniruotės fizinio krūvio intensyvumą? Sudaryti asmeninę aerobinės treniruotės programą (krūvio apimtis, krūvio intensyvumas ir krūvio dažnis). Judesys. Jo reikšmė gyviems organizmams. Pagrindiniai sveikatos rizikos faktoriai (veiksniai) ir galimybė kovoti prieš juos sistemingu fiziniu aktyvumu? Sistemingo fizinio aktyvumo įtaka žmogaus organizmo medžiagų apykaitai. Sisteminga fizinė treniruotė ir širdies-kraujagyslių sistema. Treniruotos širdies veiklos ypatumai. Sistemingo fizinio aktyvumo poveikis išorinio kvėpavimo sistemai. Sveikatos sąvoka ir apibrėžimas. Kas tai yra sveika gyvensena? Nuo kokių rizikos veiksnių ir kiek priklauso gyventojų sveikatos būklė? Kokie rodikliai atspindi visuomenės sveikatos būklę? Kas tai yra abstinencinis sindromas? Pagrindiniai sveikos mitybos principai? Kuo žmogaus organizmui svarbūs baltymai? Kas tai yra stresas ir kaip jį kontroliuoti? Kas tai yra asmens higiena ir kokia jos reikšmė? Kokie yra pagrindiniai racionalaus darbo principai? Odos funkcija ir higiena. Fizinės treniruotės apimties ir intensyvumo sąvokos? Pagrindiniai fizinio ir techninio rengimo uždaviniai ir priemonės. Pagrindiniai teorinio ir psichologinio rengimo uždaviniai. Jėgos fizinė ypatybė, jos ugdymo metodai ir priemonės. Greitumo, lankstumo, vikrumo fizinės ypatybės, jų ugdymo priemonės. Ištvermės fizinė ypatybė, jos ugdymo metodai ir priemonės. Fizinės treniruotės apimtis ir intensyvumas. Kas tai yra sveikata? Nustatykite savo kvėpavimo sistemos funkcinį pajėgumą. Odos funkcija ir higiena. Fizinio, techninio, taktinio rengimo uždaviniai. Apibūdinkite sveikos gyvensenos sampratą. Pagrindiniai reikalavimai savarankiškai fizinei treniruotei. Pagrindiniai sveikos mitybos principai. Jėgos fizinė ypatybė, jos ugdymo metodai ir priemonės. Išvardinkite pagrindinio sveikatos mokymo uždavinius. Sudarykite asmeninę pirmo mėnesio aerobinės treniruotės programą. Cholesterolio, lecitino ir ląstelienos įtaka sveikatai. Greitumo, lankstumo, vikrumo fizinės ypatybės. Jų ugdymo metodai ir priemonės. Apibrėžkite sveikatos rizikos veiksnius. Sudarykite pirmo mėnesio kūno svorio reguliavimo fiziniais pratimais programą (fizinio krūvio apimtis, intensyvumas, dažnis) remiantis Rufje testo rezultatais. Nikotino poveikis rūkančiųjų sveikatai. Ištvermės fizinė ypatybė. Asmens higienos samprata. Sudarykite asmeninę vienos treniruotės jėgos ištvermės ugdymo programą (pratimų skaičius, serijų skaičius, kartojimų skaičius serijoje, pertraukėlės (min.) tarp pratimų ir tarp serijų). Kaip pasireiškia abstinencinis sindromas? Ištvermės fizinės ypatybės ugdymo metodai ir priemonės. Tinkamo gyvenimo rėžimo higieninis apibūdinimas. Kaip be vaistų galima sumažinti padidėjusį kraujospūdį? Skaityti daugiau
Kūno kultūros teorija (6)Kūno kultūra ir fizinė saviugda. Kūno kultūros samprata, jos paskirtis ir funkcijos. Kūno kultūros vertybiniai ir veiklos aspektai. Kaip įvertinti kvėpavimo ir širdies kraujagyslių sistemų funkcinį pajėgumą? Sudarykite aerobinės treniruotės programą pagal fizinio krūvio apimtį, intensyvumą ir dažnį. Kūno kultūros ir žmogaus organizmo gyvybinė veikla. Judinamasis aparatas, jo sudėtis, funkcijos ir pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Kaulai, jų sudėtis ir pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Raumenys, jų sudėtis, funkcijos ir pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Aprūpinimo sistemos (kvėpavimo ir kraujotakos). Kvėpavimo sistema, funkcijos ir pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Kraujas, jo sudėtis, funkcijos ir pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Sveika gyvensena. Išvardinti ir apibūdinti sveikos gyvensenos principus. Išvardinti ir apibūdinti sveikos mitybos principus. Apskaičiuoti ir įvertinti savo kūno masės indeksą. Apibūdinti pagrindines maisto medžiagas ir jų reikšmę žmogaus organizmui. Apibūdinti asmens higieną. Hipokinezija ir fizinė treniruotė. Hipokinezės rūšys ir jų priežastys. Hipokinezės poveikis sveikatai. Fizinės treniruotės uždaviniai, turinys ir priemonės. Fizinių ypatybių ugdymas. Rytinė higieninė mankšta. Skaityti daugiau
Kvadrato žaidimo sporto pratybų planas-konspektasKvadrato žaidimo sporto pratybų 8–9 metų vaikams planas-konspektas. Skaityti daugiau
Lietuvos boksas ikikariniu laikotarpiuĮvadas. Pirmieji žingsniai. S. Darius - bokso pradininkas Lietuvoje. Tolesnė lietuvos bokso istorija. Skaityti daugiau
Netradicinės kūno kultūros kontrolinės pamokos planas - konspektasNetradicinės kūno kultūros kontrolinės pamokos planas - konspektas. Pamokos tema: "Žaiskime su lankais ". Skaityti daugiau
Olimpinės žaidynės (3)Vasaros olimpinės žaidynės. Žiemos olimpinės žaidynės. Skaityti daugiau
Sportininkų rengimo technologija (3)Sportininkų rengimo technologijos namų darbas. Greitumo pasireiškimo ypatumai dziudo sporto šakoje. Kokie greitumo komponentai labiausiai reikšmingi dziudo sporto šakoje ir kaip jie reiškiasi. Greitumo sąveikos su sportinių rezultatų charakteristika. Greitumo lavinimo pratybų planavimas dziudo sporto šakoje (nurodyti metinio ciklo laikotarpius, etapus, mezociklus). Dziudo sporto šakos sportininkų greitumą parodantys modeliniai rodikliai. Greitumo lavinimo 2 savaičių programa dziudo sporto šakos jaunių grupės sportininkams (amžius ir sportininkų meistriškumas pasirenkamas studento nuožiūra). Nurodykite dziudo sporto šakos varžybinės veiklos trukmę ir fizinio krūvio intensyvumą pagal širdies susitraukimų dažnį, pagal laktato koncentracijos kiekį ir kitus jums žinomus krūvio intensyvumo vertinimo parametrus. Kokia ištvermė labiausiai reikalinga dziudo sporto šakos varžybinėje veikloje. Nurodykite ištvermės rūšį pagal mechaninės energijos gamybą (fiziologinės ištvermės klasifikacija). Kokia ištvermė pagal judamuosius gebėjimus reikalingiausia dziudo sporto šakoje. Kokiais laboratoriniais testais galėtumėte nustatyti savo sporto šakos sportininkų treniruotumą ištvermei ir pateikite vertinimo rodiklių reikšmes. Kokiais pedagoginiais testais, kontroliniais pratimais nustatoma sportininkų ištvermė jūsų pasirinktoje sporto šakoje. Pateikite vertinimo modelinius rodiklius. Pateikite testus ar kontrolinius pratimus sportininkų specialiajai ištvermei jūsų pasirinktoje sporto šakoje ir nurodykite vertinimo kriterijus. (Pagal literatūrą arba sukurkite patys). Pateikite aerobinės ištvermės lavinimo 2 savaičių programą savo sporto šakos sportininkams. (Meistriškumas ir amžius pagal jūsų pasirinkimą). Parenkite: 3 pratybų programą sportininkų anaerobinio glikolitinio (laktatinio) darbo galingumui didinti 3 pratybų programą sportininkų anaerobinio glikolitinio (laktatinio) darbo talpumui (ištvermei) lavinti. Amžius ir meistriškumas pasirenkamas jūsų nuožiūra. Pateikite ištvermės lavinimo pratybų intervaliniu metodu tris skirtingus variantus. Pateikite specialiosios ištvermės lavinimo programą savo sporto šakoje. Skaityti daugiau
Sporto fiziologija (3)Nuovargis. Bendras nuovargio mechanizmas. Nuovargio diagnostika. Persitreniravimo fiziologinis mechanizmas. Persitempimas. Atsistatymo periodas ir jo ypatumai. Atstatomosios priemonės ir jų klasifikavimas. Medicininės ir biologinės darbingumą atstatančios priemonės. Skaityti daugiau
Sveikatos stiprinimas kūno kultūros priemonėmis įvairiais amžiaus tarpsniaisIkimokyklinis amžius. Jaunesnysis mokyklinis amžius (6-10m.). Vidurinis mokyklinis amžius (11-16m.). Vyresnysis mokyklinis amžius (16-18m.). Suaugusieji žmonės. Pagyvenę ir seni žmonės. Skaityti daugiau