Šperos.lt > Kita > Sportas > Sporto diplominiai darbai
Sporto diplominiai darbai

(10 darbai)

16-17 metų krepšininkų vertybių raiška komandojeĮvadas. Nagrinėjamos problemos teoriniai aspektai. Mokinių, turinčių nežymų protinį sutrikimą, charakteristika. Nežymaus protinio atsilikimo paplitimas ir priežastys. Endogeninės sutrikimų priežastys. Egzogeninės sutrikimų priežastys. Laimėjimų įtaka tikslų įgyvendinimui žaidžiant krepšinį. Sportinė veikla kaip visuomeninės kultūros reiškinys. Sportinėje veikloje pasireiškiančios vertybės. Dorovinės vertybės krepšinio komandoje. Sutrikusio intelekto vaikų dorinis ugdymas. Tyrimo organizavimas ir metodai. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Vertybės "Naudingumas visuomenei" raiška komandoje. Vertybės "Bendravimas ir bendradarbiavimas su žmonėmis" raiška komandoje. Vertybės "Turtingas kultūrinis gyvenimas" raiška komandoje. Vertybės "Gera sveikata" raiška komandoje. Vertybės "Gera šeima, santarvė joje" raiška komandoje. Vertybės "Išsimokslinimas ir savęs tobulinimas" raiška komandoje. Vertybės "Geras ir įdomus darbas" raiška komandoje. Vertybės "Maksimalus savo galimybių realizavimas, darbinė karjera" raiška komandoje. Vertybės "Malonus, nerūpestingas gyvenimas. Turiningas laisvalaikis" raiška komandoje. Vertybės "Pinigai ir materialinė gerovė" raiška komandoje. Apibendrinimas. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Geriausių Lietuvos šuolininkių su kartimi įsibėgėjimo greičių ir atsispyrimo technikos analizėSantrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga. Istorinė apžvalga. Šiuolaikinis šuolis su kartimi. Šuolio su kartimi technika. Įsibėgėjimas. Karties laikymas ir jos nešimas įsibėgėjime. Karties leidimas ir jos vertimas. Karties laikymo ir pastatymo į atremtį ypatumai. Atsispyrimas. Atraminė šuolio fazė. Mosto ir užsivertimo ant karties atlikimo ypatumai. Posūkis ir kartelės įveikimas. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Jaunųjų boksininkų parengtumo kaita parengiamajame laikotarpyjeSantrauka. Summary. Įvadas. Tyrimo tikslas — ištirti 13—14 metų boksininkų bendrojo ir specialiojo parengtumo rodiklių dinamiką parengiamajame laikotarpyje, susieti jų pokyčius su pratybų krūviais. Teorinės jaunųjų boksininkų fizinio parengtumo rodiklių kaitos parengiamajame laikotarpyje prielaidos. 13—14 metų berniukų judamųjų gebėjimų vystymosi ypatumai. Boksininkų varžybinės veiklos charakteristika. Boksininkų rengimo technologija sportinių įgūdžių ugdymo etape. Pradedančiųjų sportuoti boksininkų specialiojo fizinio ir techninio rengimo sąveika be parengtumo rūšių modeliniai rodikliai. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimų rezultatai. Rengimo struktūra ir turinys. Fizinio išsivystymo rodiklių kaita. Fizinio parengtumo rodiklių dinamika. Techninio parengtumo kaita. Rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai (18). Skaityti daugiau
Jaunųjų futbolininkų koordinacinių gebėjimų kaitaSantrauka. Summary. Įvadas. Teorinės tyrimo prielaidos. Jaunųjų futbolininkų fizinio rengimo ypatumai. Jaunųjų futbolininkų psichofiziologiniai organizmo vystymosi ypatumai. Futbolininkų fizinis rengimas. Jaunųjų futbolininkų koordinacinių gebėjimų lavinimo ypatumai edukaciniu aspektu. Koordinacinių gebėjimų teorinė samprata ir jų charakteristika. Savarankiški koordinaciniai gebėjimai. 3 vikrumas kaip judesių koordinacijos savybė. Jaunųjų futbolininkų koordinacinių gebėjimų lavinimas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (4). Skaityti daugiau
Moksleivių fizinį aktyvumą skatinantys veiksniaiĮvadas. Literatūros apžvalga. Fizinio aktyvumo reikšmė asmenybės ugdymui ir sveikatai. Fizinio aktyvumo raida. Fizinis aktyvumo ugdymas. Fizinis aktyvumas ir sveikata. Fizinio aktyvumo skatinimas mokykloje. Moksleivių veiklos motyvacija. Veiksniai skatinantys v alkų fizinį aktyvumą. Savigarbos modelis. Pirminis fizinės kompetencijos suvokimo lygis (pagal amžiaus tarpsnius). Fizinio aktyvumo džiaugsmas. Draugų įtaka fiziniam aktyvumui. Fizinio aktyvumo piramidė. Moksleivių fizinio aktyvumo didinimo strategijos. Veiksniai įtakojantys fizinį aktyvumą. Veiksnių klasifikavimas. Moksleivių fizinio aktyvumo žadinimas (remiantis įvairias autoriais). Metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Nelaimingi atsitikimai vandenyjeĮvadas. Literatūros apžvalga. Trumpa plaukimo istorijos apžvalga. Trumpa nardymo istorijos apžvalga. Taikomasis plaukimas: Taikomųjų plaukimo būdų technika; Bendroji nėrimo charakteristika ir būdai; Skęstančiųjų gelbėjimas; Pirmos pagalbos suteikimas. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narų veiklos apžvalga. Nelaimingų atsitikimų, įvykusių 1969-1976 metais Lietuvoje vandens telkiniuose charakteristika. Tyrimų tikslas, uždaviniai, metodai ir organizavimas. Gautų duomenų analizė. Nelaimingų atsitikimų, įvykusių 1997-2002 metais Lietuvoje vandens telkiniuose analizė. Nelaimingų atsitikimų Lietuvos apskrityse analizė. Lietuvos apskritys, kuriose daugiausiai išgelbėta žmonių, analizė. Nelaimingų atsitikimų vandenyje priklausomybė nuo gamtinio faktoriaus Mirtingumo priežasčių palyginimas. Narų nuomonė apie nelaimingus atsitikimus vandenyje, bei jų priežastis maudymosi sezono metu (V-IX) mėn. Narų nuomonė dėl nelaimingų atsitikimų vandenyje šaltu metu laiku IX-V mėn. Narų nuomonė apie skęstančius vaikus. Išvados. Literatūra (34). Priedai. Skaityti daugiau
Nevienodo fizinio aktyvumo nėščiųjų fizinis išsivystymas bei spiroergometriniai rodikliai nuosekliai didėjančio fizinio krūvio metuĮvadas. Literatūros apžvalga. Fizinio krūvio poveikis nėščiosios išorinio kvėpavimo sistemos funkcinei būklei. Fizinio krūvio poveikis nėščiosios ir vaisiaus širdies bei kraujagyslių sistemos funkcinei būklei. Fizinio krūvio poveikis nėščiosios kūno masei. Pasiruošimas sveikam nėštumui. Trys nėštumo trimestrai. Nėščiosios mankšta vandenyje ir jos nauda. Nėščiosios mankšta vandenyje pirmame nėštumo trimestre. Nėščiosios mankšta vandenyje antrame nėštumo trimestre. Nėščiosios mankšta vandenyje trečiame nėštumo trimestre. Apšilimo, pagrindinės dalies, atsigavimo pratimai vandenyje. Kvėpavimo pratimai vandenyje. Pratimai viršutinei kūno daliai vandenyje. Pratimai vidurinei kūno daliai vandenyje. Pratimai apatinei kūno daliai vandenyje. Tyrimų metodika ir organizavimas: Tiriamosios; Tyrimo metodika ir organizavimas; Nėščiųjų kūno masės įvertinimas; Nėščiųjų ūgio stovint įvertinimas; Nėščiųjų odos raukšlių storio sumos įvertinimas riebalų kiekiu procentais; Nėščiųjų išorinio kvėpavimo sistemos funkcinės būklės įvertinimas; Nėščiųjų vaisiaus ŠSD po krūvio įvertinimas; Matematinė statistika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas: Nevienodo fizinio aktyvumo nėščiųjų absoliutus MDS nuosekliai didėjančio fizinio krūvio metu 26-tą nėštumo savaitę; Nevienodo fizinio aktyvumo nėščiųjų santykinis MDS nuosekliai didėjančio fizinio krūvio metu 26-tą nėštumo savaitę; Nevienodo fizinio aktyvumo nėščiųjų maksimalus KT nuosekliai didėjančio fizinio krūvio metu 26-tą nėštumo savaitę; Nevienodo fizinio aktyvumo nėščiųjų maksimalus KD didėjančio fizinio krūvio metu 26-tą nėštumo savaitę; Nevienodo fizinio aktyvumo nėščiųjų ŠSD prieš krūvį ir maksimalus ŠSD nuosekliai didėjančio fizinio krūvio metu 26-tą nėštumo savaitę; Nevienodo fizinio aktyvumo nėščiųjų vaisiaus ŠSD po krūvio 26-tą nėštumo savaitę; Nevienodo fizinio aktyvumo nėščiųjų riebalų kiekis kūne (%) 26-tą nėštumo savaitę; Nevienodo fizinio aktyvumo nėščiųjų kūno masė prieš nėštumą ir 26-tą nėštumo savaitę. Išvados. Skaityti daugiau
Olimpinių žaidynių irkluotojų amžiaus, ūgio ir svorio kitimo ypatumai1960–2000 metų olimpinių žaidynių irkluotojų amžiaus, ūgio ir svorio kitimo ypatumai. Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Literatūros apžvalga. Sportininkų fizinio išsivystymo ypatumai. Irkluotojų fizinio išsivystymo ypatumai. Irkluotojų atranka. Elito sportininkų amžiaus ypatumai. Metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai. 1960–2000 metų olimpinių žaidynių irkluotojų amžius. Irkluotojų amžiaus ir sportinių rezultatų kitimas. Skirtingų valčių klasių irkluotojų amžiaus kitimas. Atskirų valčių klasių irkluotojų amžiaus ir pasiektų rezultatų ypatumai. 1960–2000 metų olimpinių žaidynių irkluotojų svoris. Svorio ir sportinių rezultatų kitimas. Skirtingų valčių klasių irkluotojų svorio kitimas. Atskirų valčių klasių irkluotojų svorio ir pasiektų rezultatų ypatumai. 1960–2000 metų vyrų irkluotojų ūgis. Ūgio ir sportinių rezultatų kitimas. Skirtingų valčių klasių irkluotojų ūgio kitimas. Atskirų valčių klasių irkluotojų ūgio ir pasiektų rezultatų ypatumai. Rezultatų aptarimas. 1960–2000 metų olimpinių žaidynių vyrų irkluotojų amžiaus kitimo ypatumai. 1960–2000 metų olimpinių žaidynių vyrų irkluotojų svorio kitimo ypatumai. 1960–2000 metų olimpinių žaidynių vyrų irkluotojų ūgio kitimo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Vežimėlių krepšinio raida LietuvojeĮvadas. Tyrimo tikslas, uždaviniai ir metodika. Vežimėlių krepšinio raidos bruožai. Vežimėlių krepšinio pradžia pasaulyje. Vežimėlių krepšinio atsiradimas ir raida Lietuvoje. Organizuoto neįgaliųjų sporto Lietuvoje pradžia. Lietuvos vežimėlių krepšinio ir tarptautinių ryšių plėtra (1992–1995 metais). 1996–2001 metų Lietuvos vežimėlių krepšinio raidos bruožai. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Vidutinių nuotolių bėgikų funkcinės būklės vertinimas arterinio kraujo spaudimo ir Rufjė testo pagalba parengiamojo ir varžybinio laikotarpio treniruotėseĮvadas. Literatūros apžvalga. Svarbiausios sąvokos panaudotos darbe. Širdis. Kraujas. Kraujo tekėjimo greitis. Kraujo apytakos ypatybės įvairiomis sąlygomis. Kraujo sudėtis. Kraujospūdis. Kraujospūdžio matavimas. Sportininkų arterinio kraujospūdžio tyrimas ir vertinimas. Pulso dažnis. Pulso dažnis ir jo vertinimas. Ramybės pulso dažnio matavimas. Pulso dažnio reakcija į fizinį krūvį. Rufjė testas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tyrimų organizavimas ir metodika. Tyrimo metodai. Tiriamasis kontingentas. Tyrimo protokolas. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Kraujospūdžio kitimas ramybės būsenoje. Kraujospūdžio kitimas intensyvių treniruočių metu. Rufjė testo taikymas. Išvados. Skaityti daugiau